Zepsuł mi się pilot, co mam zrobić, żeby go wymienić na nowy?

Pilot można wymienić w wybranych Autoryzowanych Punktach Sprzedaży nc+. Jeśli pilot ma wady techniczne, wymiana będzie bezpłatna. Jeśli został uszkodzony, koszt nowego pilota pokrywa Abonent.

Autoryzowane Punkty Sprzedaży nc+


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>