Czy po zakończeniu umowy powinienem zwrócić dekoder oraz kartę cyfrową?

Po zakończeniu Umowy Abonent zwraca wynajmowany sprzęt w terminie 14. dni od daty jej zakończenia. Zwrotu sprzętu należy dokonać w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży nc+ lub w Centrum nc+.

Autoryzowane punkty

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: Jak kupić nc+.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>