Jaki jest fabryczny kod PIN do dekodera? Zmiana kodu PIN

Fabryczny kod PIN dla dekoderów PHILIPSHD PVR to „0000”.

W celu zmiany kodu PIN postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Krok 1. Wybierz przycisk MENU na pilocie od dekodera, a następnie za pomocą kursorów LEWO/PRAWO przejdź do zakładki „USTAWIENIA”.


Krok 2. Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz pozycję „ZABLOKUJ PROGRAMY”, wybór potwierdź wciskając OK.

Krok 3. Wybierz pozycję „ZMIANA BLOKADY”, wybór potwierdź wciskając OK.

 

Krok 4. Wprowadź aktualny kod blokady (fabryczny kod PIN to 0000), następnie wprowadź swój kod blokady i potwierdź wciskając OK.

  

Kod blokady rodzicielskiej został zmieniony. 

 

 


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>