Nie pamiętam swojego kodu PIN, a fabryczny "1234" nie działa. Co zrobić?

Reset kodu PIN możesz wykonać na dwa sposoby:

A)    Zaloguj się do Moje nc+ ICA z poziomu strony www.ncplus.pl i w zakładce SZCZEGÓŁY MOJEJ OFERTY -> MÓJ SPRZĘT wybierz opcję „ODZYSKAJ KOD PIN”.

 

 

B)    Skontaktuj się z Telefonicznym Centrum Abonentów pod numerami: 801 044 944 lub 22 310 47 47, wybierz temat rozmowy i poczekaj na zgłoszenie Konsultanta, który wyśle sygnał resetujący kod PIN.


 


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>