Jak podłączyć dekoder do projektora?

Dekoder ultraBox+ ADB 5800SX posiada wyjścia EURO oraz HDMI jak również Component (YPbPr). Jeżeli Twój projektor posiada takie wejścia, podłącz urządzenia za pomocą dedykowanego kabla (HDMI, EURO lub Component). Jeżeli Twój projektor nie posiada żadnego z tych wejść, konieczne będzie zastosowanie odpowiedniej przejściówki.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>