Jak podłączyć dekoder do zestawu kina domowego?

Dekoder możesz podłączyć do zestawu kina domowego:

- przewodem HDMI

Połącz dekoder z kinem domowym kablem HDMI (zestaw kina domowego musi być wyposażony w wejścia i wyjście HDMI

- przewodem koaksjalnym SPDIF

Podłączenie kina domowego kablem koaksjalnym wymaga wyprowadzenia dźwięku z dekodera do kina domowego dodatkowym kablem audio.

Złącze SPDIF działa niezależnie od złącza HDMI i przekazuje dźwięk w takim formacie w jakim jest nadawana obecnie ścieżka dźwiękowa.

Zobacz: JAK ZMIENIĆ WERSJĘ JĘZYKOWĄ NA WYBRANYCH KANAŁACH?


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>