Jak podłączyć dekoder do zestawu kina domowego?

Dekoder możesz podłączyć do zestawu kina domowego na dwa sposoby:

- przewodem HDMI

Połącz dekoder z kinem domowym kablem HDMI (zestaw kina domowego musi być wyposażony 
w wejścia i wyjście HDMI) oraz uruchom tryb dźwięku AC3 w menu głównym terminala, w tym celu:

Krok 1. Wciśnij przycisk MENU na pilocie, a następnie wybierz zakładkę „USTAWIENIA”.

Krok 2. Przyciskami nawigacyjnymi zaznacz pozycję „USTAWIENIA TELEWIZORA”, następnie wybierz „USTAWIENIA HD” i wciśnij OK

Krok 3. Zaznacz pozycję „DŹWIĘK HDMI” i ustaw rodzaj dźwięku na AC3, wybór potwierdź wciskając OK.

Od teraz jeśli na danej audycji wybierzesz ścieżkę z dźwiękiem przestrzennym będzie ona przekazywana do kina domowego bezpośrednio przewodem HDMI.

UWAGA! Po zmianie ustawienia DŹWIĘK HDMI na AC3 sterowanie głośnością dźwięku odbywa się poprzez kino domowe, pilot od dekodera steruje głośnością przy ustawieniu STEREO.

Zobacz: JAK ZMIENIĆ WERSJĘ JĘZYKOWĄ NA WYBRANYCH KANAŁACH?

- przewodem koaksjalnym SPDIF

Podłączenie kina domowego kablem koaksjalnym wymaga wyprowadzenia dźwięku z dekodera do kina domowego dodatkowym kablem audio.

JAK PODŁĄCZYĆ DEKODER DO ZESTAWU KINA DOMOWEGO

Złącze SPDIF działa niezależnie od złącza HDMI i przekazuje dźwięk w takim formacie w jakim jest nadawana obecnie ścieżka dźwiękowa.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>