Gdzie w dekoderze znajdę kartę dekodującą?

Karta dekodująca znajduje się w czytniku umieszczonym w lewej części ściany czołowej dekodera za zamkniętą klapką. Kartę należy włożyć chipem do dołu i skierować go w stronę dekodera.

 


 


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>