Jak zainstalować baterie w pilocie?

Pilot do dekodera wifibox+ czerpie energię z dwóch płaskich baterii CR2032, aby zainstalować baterie w pilocie postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Krok 1. Wyjmij pilota i baterie z opakowania.

Krok 2. Chwyć pilota tak żebyś widział jego tylną obudowę i przy pomocy np. długopisu podważ klapkę baterii:

 

Krok 3. Zainstaluj dwie baterie CR2032 w pilocie. Zwróć uwagę na prawidłowe włożenie baterii, obie baterie powinny być włożone do pilota „+” do góry.

 

Krok 4. Załóż klapkę baterii na pilota i dociśnij, aż usłyszysz „klik”. Pilot jest gotowy do sterowania dekoderem.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>