Czy mogę zablokować część kanałów kodem PIN?

Tak, dekoder wifibox+ umożliwia zablokowanie wybranych kanałów kodem PIN.
W celu zablokowania wybranych kanałów postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Krok 1. Wybierz przycisk MENU na pilocie od dekodera, a następnie za pomocą kursorów LEWO/PRAWO przejdź do zakładki „USTAWIENIA”

Krok 2. Przyciskami LEWO / PRAWO  wybierz pozycję „BLOKADA KANAŁÓW”, a następnie przyciskami  GÓRA / DÓŁ  wybierz pozycję „BLOKOWANIE KANAŁÓW”, wybór potwierdź wciskając OK.

Krok 3. Dostęp do tej opcji zabezpieczony jest kodem PIN. Wprowadź utworzony przez siebie kod PIN. Fabryczny kod PIN to „0000”.

 

Zobacz temat: JAKI JEST FABRYCZNY KOD PIN DO DEKODERA? ZMIANA KODU PIN 

Krok 4. Domyślnie zablokowane na kod PIN są kanały dla dorosłych 18+, aby dodać do listy zablokowanych kanałów wybrane przez Ciebie kanały wybierz pozycję LISTA ZABLOKOWANYCH KANAŁÓW i wciśnij OK.

 

 

Krok 5. Na wyświetlonej liście kanałów klawiszami nawigacyjnymi wybierz pozycje, które chcesz zablokować i wciśnij +, aby dodać kanał do listy zablokowanych.

 

Krok 6. Po dodaniu ostatniego kanału do listy blokowanych kanałów wciśnij przycisk WYJŚCIE na pilocie od dekodera. Od teraz po wyborze zablokowanego przez Ciebie kanału pojawi się prośba o podanie kodu PIN przed udostępnieniem treści kanału.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>