Czy mogę w dekoderze stworzyć listę swoich ulubionych kanałów?

Tak, dekoder wifibox+ umożliwia utworzenie jednej listy ulubionych kanałów.

W celu utworzenia listy ulubionych kanałów postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Krok 1. Wciśnij przycisk MENU na pilocie i wybierz opcję „USTAWIENIA”, wybór zatwierdź przyciskiem OK.

 

Krok 2. Wybierz ikonę „WYBIERZ SWOJE KANAŁY”, wybór potwierdź wciskając OK.

 

Krok 3. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz kanał, który chcesz dodać do własnej listy, wybór zatwierdź przyciskiem OK. Kanały na własnej liście otrzymują numerację zgodną z kolejnością dodania do listy.

 

Krok 4. Po dodaniu ostatniego kanału do swojej listy wciśnij przycisk WYJŚCIE na pilocie od dekodera. Lista ulubionych kanałów została utworzona

PRZEJŚCIE DO LISTY ULUBIONYCH KANAŁÓW

Lista ulubionych kanałów jest możliwa do wybrania w dowolnym momencie. W celu przełączenia z listy wszystkich kanałów na wcześniej utworzoną listę ulubionych, należy:

Krok 1. W trakcie oglądania dowolnego programu nacisnąć na pilocie dekodera przycisk OK.

Po wyświetleniu listy kanałów wciśnij przycisk +

 

 

Krok 2. Na wyświetlonym ekranie „KATEGORIE” wybierz pozycję „ULUBIONE” i wciśnij OK.

 

Krok 3. Dekoder przejdzie na odbiór utworzonej przez Ciebie listy ulubionych kanałów.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>