Czy mogę odbierać programy nc+ bez dekodera lub na dekoderze innym niż nc+?

Zaleca się używanie karty abonenckiej w udostępnionym przez Operatora nc+ dekoderze,

nc+ nie gwarantuje prawidłowego odbioru telewizji na sprzęcie własnym Abonenta.

UWAGA! Karty wydawane w systemie NAGRA do września 2015 roku nie były sparowane z dekoderem i umożliwiały odbiór oferty na sprzęcie własnym Abonenta.

Wszystkie karty w systemie NAGRA wydawane od września 2015 roku i wszystkie karty wydane w ramach usługi multiroom są sparowane z dekoderem udostępnionym przez nc+i nie dają możliwości odbioru oferty nc+ na sprzęcie własnym.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>