Jak zmienić wersję językową na wybranych kanałach?

W celu zmiany wersji językowej dla oglądanej audycji naciśnij przycisk "+" na pilocie. Wersję językową możesz zmienić, wybierając opcję "Język dźwięku".
Jeśli opcja "Język dźwięku" jest nieaktywna, oznacza to, że nadawana jest tylko jedna wersja dźwięku.

 

 

Pamiętaj, że zmiany ustawień zostaną wprowadzone natychmiast po ich zatwierdzeniu. Po zmianie kanału lub wyłączeniu terminalu, zostaną przywrócone ustawienia domyślne.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>