Czy mogę zablokować część kanałów kodem PIN?

Tak, dekoder wifi Premiumbox+ umożliwia zablokowanie wybranych kanałów kodem PIN.

W celu zablokowania wybranych kanałów postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Krok 1. Wybierz przycisk MENU na pilocie od dekodera, a następnie za pomocą kursorów LEWO/PRAWO przejdź do zakładki „USTAWIENIA”.

Krok 2. Przyciskami LEWO / PRAWO  wybierz pozycję „KONTROLA RODZICIELSKA”, a następnie przyciskami  GÓRA / DÓŁ  wybierz pozycję „BLOKOWANIE KANAŁÓW”, wybór potwierdź wciskając OK.


Krok 3. Na wyświetlonej liście kanałów klawiszami nawigacyjnymi wybierz pozycje, które chcesz zablokować i wciśnij OK, aby dodać kanał do listy zablokowanych.

 

 

Krok 4. Po dodaniu ostatniego kanału do listy blokowanych kanałów wciśnij przycisk WYJŚCIE na pilocie od dekodera. Od teraz po wyborze zablokowanego przez Ciebie kanału pojawi się prośba o podanie kodu PIN przed udostępnieniem treści kanału.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>