Czy mogę w dekoderze stworzyć listę swoich ulubionych kanałów?

Tak, dekoder wifi Premiumbox+ umożliwia utworzenie listy ulubionych kanałów.

W celu utworzenia listy ulubionych kanałów postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Krok 1. Wciśnij przycisk MENU na pilocie i wybierz opcję „USTAWIENIA”, wybór zatwierdź przyciskiem OK.

 

 

Krok 2. Wybierz ikonę „WYBIERZ SWOJE KANAŁY”, następnie zaznacz pozycję „NOWA LISTA TV” wybór potwierdź wciskając OK.

 

 

Krok 3. Używając klawiszy LEWO / PRAWO, GÓRA / DÓŁ wprowadź nazwę swojej listy kanałów, a następnie zaznacz przycisk AKCEPTUJ i zatwierdź listę wciskając OK. 

 

 

Krok 4. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz kanał, który chcesz dodać do własnej listy, wybór zatwierdź przyciskiem OK.  Przy każdym dodanym kanale pojawi się ikona serduszka.

 

 

Krok 5. Po dodaniu wszystkich swoich ulubionych kanałów wyjdź z MENU dekodera do odbioru TV kilkukrotnie wciskając przycisk COFNIJ.

PRZEJŚCIE DO LISTY ULUBIONYCH KANAŁÓW

Aby uaktywnić nowo utworzoną listę kanałów na pilocie od dekodera naciśnij OK i strzałkami LEWO / PRAWO wybierz swoją listę kanałów. Wybór listy potwierdź wciskając OK.

 


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>