Czy audiodeskrypcja jest dostępna na kanałach nc+?

Tak. Na wybranych programach istnieje możliwość wybrania dodatkowej ścieżki dźwiękowej, która zapewnia werbalny opis treści wizualnych, osobom niewidomym i niedowidzącym, przekazywanych drogą słuchową.

Aby włączyć ścieżkę dźwiękową z audiodeskrypcją na obecnie oglądanej audycji zobacz temat: JAK ZMIENIĆ WERSJĘ JĘZYKOWĄ NA WYBRANYCH KANAŁACH?

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>