Komunikat: „błąd hdcp”, jaka jest przyczyna?

Komunikat wyświetla się, kiedy telewizor nie zapewnia ochrony danych przed kopiowaniem. Częstszą jednak przyczyną jest sytuacja, kiedy telewizor został uruchomiony później niż dekoder.

Aby komunikat się nie pojawiał, wyłącz dekoder i telewizor. Następnie uruchom najpierw telewizor i po chwili dekoder.

Zestaw wyłączaj w kolejności odwrotnej: najpierw dekoder, a następnie telewizor.

Alternatywą, jeśli powyższe działania nie pomogą, jest sprawdzenie podłączenia kabla HDMI w inne wejście w tv lub zastosowanie innego kabla HDMI.

Jeśli problem nadal występuje należy zastosować kabel iHDMI - inteligentny kabel połączeniowy HDMI. Zastępuje konwencjonalny kabel HDMI, w sytuacjach gdy źródło sygnału HDTV, z którego korzystamy chroni przesyłaną treść za pomocą protokołu HDCP. 


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>