Jak zaktualizować oprogramowanie dekodera?

W przypadku wprowadzenia zmian oprogramowania, dekoder automatycznie pobiera najnowszą wersję w trybie „STAND - BY”.

Jeżeli urządzenie nie było podłączone do sieci elektrycznej lub jakość dostarczonego sygnału
z anteny satelitarnej była niedostateczna, możesz przyśpieszyć proces wybierając w MENU dekodera zakładkę „USTAWIENIA”.

Dostęp do tej opcji zabezpieczony jest kodem PIN.

Po wpisaniu kodu PIN wybierz zakładkę „AKTUALIZACJA DEKODERA”.

Po naciśnięciu przycisku „OK” dekoder rozpoczyna wyszukiwanie nowej wersji oprogramowania.

Jeśli zostanie znaleziona nowsza wersja oprogramowania dekoder wyświetli komunikat z zapytaniem czy chcesz przeprowadzić aktualizację. Potwierdź swój wybór przyciskiem „OK”.

UWAGA !  w trakcie aktualizacji oprogramowania nie należy odłączać dekodera od sieci elektrycznej gdyż grozi to jego uszkodzeniem.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>