Czy mogę w dekoderze stworzyć listę swoich ulubionych kanałów?

Dekoder BOX+ umożliwia utworzenie czterech list ulubionych kanałów telewizyjnych.

W celu utworzenia listy ulubionych kanałów telewizyjnych naciśnij na pilocie przycisk SETUP, przy użyciu klawiszy GÓRA / DÓŁ wybierz pozycję „LISTY UŻYTKOWNIKÓW” i wciśnij OK.

 

Aby stworzyć nową listę wybierz zakładkę „DODAJ NOWEGO UŻYTKOWNIKA” i zatwierdź „OK”. Nadaj nazwę swojej liście kanałów używając klawiszy numerycznych znajdujących się na pilocie od dekodera. Po wpisaniu nazwy swojej listy wciśnij OK.

Na wyświetlonej liście WSZYSTKICH KANAŁÓW zaznacz kanały, które chcesz dodać do swojej listy. Wybór kanału potwierdź za pomocą „ZIELONEGO” przycisku.

Wybrane kanały zostaną dodane do Twojej listy kanałów. Po wybraniu wszystkich ulubionych kanałów wciśnij OK – DALEJ.

Jeśli Twój dekoder ma dostęp do Internetu będziesz mógł stworzyć listę ulubionych stacji radiowych. Dodawanie stacji radiowych przebiega identycznie jak dodawanie kanałów telewizyjnych.

Po wybraniu ulubionych stacji radiowych wciśnij OK – DALEJ, dekoder wyświetli listę kanałów telewizyjnych i radiowych. Naciśnij OK żeby zapisać swoją listę w pamięci dekodera.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>