Czy mogę zablokować część kanałów kodem pin?

Tak, dekoder posiada taką funkcjonalność. W tym celu wybierz przycisk „SETUP” na pilocie od dekodera, a następnie przejdź do zakładki „KONTROLA RODZICIELSKA”.

Dostęp do tej opcji zabezpieczony jest kodem PIN. Fabryczny kod PIN to: 1234

Wybierz opcję „ZMIANA KODU PIN”, aby ustanowić własny kod blokady:

Ustal indywidualny 4-cyfrowy kod blokady, wykorzystując jego domyślną wartość:”1234”.
Kolejnym krokiem, jest wybór kanałów, które mają być objęte blokadą. Wybierz opcję „BLOKOWANIE KANAŁÓW”

zaznacz interesujące Cię programy na liście umieszczonej w prawej części ekranu. Stacje objęte blokadą zostaną oznaczone symbolem kłódki.

Włączenie blokady odbywa się przez ekran „STATUS KONTROLI RODZICIELSKIEJ” . Jeżeli chcesz ograniczyć dostęp do nieodpowiednich treści, naciśnij strzałkę w prawą stronę i zmień poziom kontroli na „KONTROLA WŁĄCZONA”. Wówczas zmiany wprowadzone w opcjach dekodera „BLOKOWANIE PROGRAMÓW” oraz „BLOKOWANIE KANAŁÓW” zostaną zastosowane.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>