Komunikat "Karta uszkodzona lub włożona nieprawidłowo". Co zrobić?

Komunikat wyświetla się przy nieprawidłowo włożonej karcie abonenckiej.

 

Sprawdź czy karta jest prawidłowo włożona do dekodera.

Miejsce na kartę znajduje się na czołowej ścianie dekodera przy prawej krawędzi, za zamkniętą klapką.

 

Wyjmij kartę z czytnika, oczyść chip z ewentualnych zanieczyszczeń, np. wytrzyj go  miękką szmatką, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia. Włóż kartę ponownie chipem do góry i w stronę dekodera. Powtórz czynność kilkukrotnie. Jeśli dekoder nadal będzie wyświetlał komunikat o uszkodzonej karcie odłącz go od zasilania i podłącz ponownie. W przypadku braku poprawy należy sprawdzić kartę i dekoder u Autoryzowanego Przedstawiciela nc+ lista dostępna tutaj.

 


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>