Czy przez dekoder mogę słuchać radia?

Tak. Dekoder PHILIPS HD PVR ma możliwość odtwarzania kanałów radiowych nadawanych z satelity. Przejdź na kanał 247-250 i wciśnij + na pilocie od dekodera.

Z wyświetlonej listy stacji radiowych wybierz stację której chcesz słuchać i naciśnij OK.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>