Nie działa regulacja głośności V+/V-. Przywracanie ustawień fabrycznych pilota

Jeśli nie działa regulacja głośności przyciskami V+/V-, a inne przyciski działają prawidłowo przywróć ustawienia fabryczne pilota, w tym celu:

Krok 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz TV i OK, aż dioda LED dwukrotnie zaświeci

Krok 2. Wprowadź kod „981”, akceptacja kodu zostanie potwierdzona dwukrotnym mignięciem diody LED.

Krok 3. Sprawdź czy sterowanie dźwiękiem powróciło, jeśli nadal nie możesz zmieniać głośności powtórz procedurę przywracania ustawień fabrycznych.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>