Czy mogę zablokować część kanałów kodem PIN?

Tak, dekoder posiada taką funkcjonalność. W tym celu wybierz przycisk „SETUP” na pilocie od dekodera, a następnie przejdź do zakładki „KONTROLA RODZICIELSKA”.


Dostęp do tej opcji zabezpieczony jest kodem PIN. Fabryczny kod PIN to: 1234

 

 

Wybierz opcję „ZMIANA KODU PIN”, aby ustanowić własny kod blokady:

 

 

Wprowadź fabryczny kod PIN 1234, a następnie wpisz swój własny kod blokady.

 

 

Kolejnym krokiem, jest wybór kanałów, które mają być objęte blokadą. Wybierz opcję „KANAŁY ZABLOKOWANE”. 

 

 

Aby dodać kanał do listy zablokowanych po jego zaznaczeniu naciśnij „ZIELONY” przycisk.

 


 

Obok zablokowanego kanału pojawia się symbol kłódki.

Aby zatwierdzić zmiany należy nacisnąć przycisk „OK”.

 

 

 

Ważne – blokada ta ma wyższy priorytet, niż kontrola rodzicielska.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>