Komunikat "Brak karty". Co zrobić?

Pełna treść komunikatu to: „Brak karty. Dekoder jest zablokowany. Proszę włożyć kartę do czytnika stykami do dołu”.

 

 

Otwór z prawej strony dekodera służy do umieszczenia karty, którą należy wsunąć złotymi stykami do dołu w kierunku wnętrza dekodera.

Wyjmij kartę z dekodera, oczyść chip z ewentualnych zanieczyszczeń, np. wytrzyj go o miękki rękaw ubrania oraz dmuchnij w miejsce po karcie aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia. Włóż kartę ponownie chipem do dołu i w stronę dekodera.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>