Jak zaplanować nagranie?

Najwygodniejszym sposobem na zaplanowanie nagrania jest skorzystanie z EPG. Wciśnij przycisk EPG na pilocie dekodera i za pomocą kursorów nawigacyjnych wybierz interesującą Cię kategorię.

 

 Po zaznaczeniu programu, który chcesz nagrać naciśnij czerwony przycisk na pilocie Twojego dekodera. Nagranie zostanie zaplanowane.

 

 

Podobny rezultat uzyskasz naciskając klawisz „OK” na tytule, który chcesz nagrać. Z wyświetlonej wówczas listy dostępnych opcji wybierz „NAGRAJ PROGRAM”.

 

 

Dokładniejszym co do konkretnej godziny planowaniem nagrania jest wybór opcji „NAGRAJ WEDŁUG CZASU”. Wówczas wskazujemy konkretną godzinę rozpoczęcia i zakończenia nagrania.

 

 


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>