Jak wyszukać i odtworzyć nagrane programy?

Dostęp do swoich nagrań uzyskasz postępując zgodnie z poniższymi krokami:

Krok 1: Wciśnij przycisk "MENU" na pilocie. Przyciskami LEWO / PRAWO wybierze opcję „NAGRANIA”.

 

 

Krok 2: Na ekranie ukaże się lista wszystkich nagrań, możesz między nimi przechodzić wciskając przyciski GÓRA / DÓŁ. Zaznacz audycję, która Cię interesuje i wciśnij OK, aby otworzyć MENU zarządzania nagraniem.

 

 

Na liście nagrań nie ma moich audycji

Sprawdź, czy Twoje nagrania nie są ukryte. Na pilocie od dekodera wciśnij  ŻÓŁTY przycisk.

 

 

Strzałkami GÓRA / DÓŁ wybierz kategorię UKRYTE.

 

 

Ukryte nagrania zabezpieczone są kodem PIN, wpisz swój kod PIN, fabryczny kod PIN to 0000.

 

 

Sprawdź czy szukana audycja pojawiła się na liście nagrań.

 

Krok 3: Aby odtworzyć nagranie  przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz pozycję ODTWÓRZ i naciśnij przycisk OK.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>