Jak podłączyć dekoder do projektora?

Wejście USB w dekoderze służy do podłączenia zewnętrznego dysku twardego. 
Dekoder BOX+ SAGEMCOM DSI87 jest urządzeniem PVR-Ready (brak wbudowanego dysku), do obsługi funkcjonalności nagrywania i time shiftingu (zatrzymywanie, cofanie programu), konieczne jest podłączenie zewnętrznego dysku twardego lub pamięci Flash.

Minimalne wymagania dysków USB:

  • dysk twardy – maksymalny pobór prądu z gniazda USB 500mA (dyski pobierające wyższy prąd muszą posiadać własny zasilacz),
  • pamięć USB – minimalna pojemność 4GB, przy czym:
    • dla 4GB działa wyłącznie funkcja time shifting,
    • dla pamięci o pojemności 8GB i wyższej działa zarówno funkcja time shifting jak i nagrywanie.

Po podłączeniu zewnętrznego dysku twardego lub pamięci Flash do dekodera, pojawi się komunikat  

Jeśli podłączona pamięć ma być wykorzystywana do nagrywania audycji lub pauzowania/przewijania nagrań wybierz OK FORMATUJ.

Jeśli na podłączonej pamięci posiadasz materiały, które chcesz odtwarzać w aplikacji MEDIA PLAYER (muzyka, zdjęcia, wideo) wybierz COFNIJ, aby anulować formatowanie.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>