Jak wyszukać i odtworzyć nagrane programy?

Aby uzyskać dostęp do nagrań , wciśnij klawisz MENU na pilocie dekodera, a następnie wybierz za pomocą kursorów PRAWO / LEWO zakładkę NAGRANIA. Zatwierdź wybór przyciskiem „OK” na pilocie do dekodera, aby uzyskać dostęp do listy nagrań.

 

Korzystając z kursorów GÓRA / DÓŁ na pilocie od dekodera zaznacz nagranie którego szukasz. Po wciśnięciu przycisku „OK” otrzymasz wgląd do opisu programu oraz dostępnych funkcji. 

 


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>