Jak rozpoznać model posiadanego dekodera?

nc+ posiada w swojej ofercie kilkanaście modeli dekoderów różniących się funkcjami i sposobem obsługi.

Jeśli chcesz sprawdzić z jakiego modelu dekodera korzystasz, możesz to zrobić:

  1. wizualnie, porównując swój dekoder do zdjęć dekoderów oferowanych przez nc+, na stronie „Dekodery nc+”,
  2. odczytując informację umieszczoną na obudowie dekodera (naklejkę z informacjami znajdziesz pod  dekoderem lub na tylnym panelu), 
  3. odczytując informację o modelu w MENU dekodera:

  4. logując się do Internetowego Centrum Abonenta moje nc+ (zakładka SZCZEGÓŁY MOJEJ OFERTY -> Mój sprzęt), 
  5. na umowie o Abonament,
  6. na formularzu wydania/wymiany sprzętu

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>