Jak zamontować i ustawić antenę satelitarną?

NC+ nadaje swoją ofertę za pośrednictwem satelity Hot Bird 13.0°E.

Antenę należy montować na ścianie południowej lub wschodniej budynku w miejscu zapewniającym widoczność nieba.

Kierunek południowy znajdziesz za pomocą kompasu lub planów projektowych budynku.

Antenę ustawiamy:

  • w pionie (kąt elewacji)
  • w poziomie (azymut - kąt pomiędzy kierunkiem południowym, a kierunkiem odbioru anteny w płaszczyźnie poziomej -wschód wartości ujemne -zachód wartości dodatnie),
  • skręcenie konwertera / odchyłka polaryzacji – ustawienie konwertera pod odpowiednim kątem w obejmie wysięgnika antenowego.

Wszystkie trzy parametry dla swojej lokalizacji możesz znaleźć np. na stronie dishpointer.com

Szczegółowa instrukcja ustawienia anteny dostępna tutaj.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>