Jak zamontować i ustawić antenę satelitarną?

nc+ nadaje swoją ofertę za pośrednictwem satelity Hot Bird 13.0°E.

Antenę należy zamontować na południowej ścianie budynku w miejscu zapewniającym widoczność nieba.

Kierunek południowy znajdziesz za pomocą kompasu lub planów projektowych budynku.

Po zamontowaniu anteny ustawiamy:

A. kąt konwertera – położenie konwertera w obejmie wysięgnika

B. kąt elewacji – kąt pionowy

C. azymut – kąt pomiędzy kierunkiem południowym, a kierunkiem odbioru anteny w płaszczyźnie poziomej (wschód wartości ujemne, zachód wartości dodatnie)

Przykładowe wartości kątów potrzebnych do ustawienia anteny znajdziesz w tabeli poniżej:


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>