Nie mam możliwości podłączenia dwóch kabli antenowych, jak wyłaczyć obsługę drugiej anteny?

Jeżeli instalacja satelitarna nie umożliwia Ci podłączenie dwóch kabli antenowych, rozwiązaniem jest podpięcie jednego kabla.

Wiąże się to z ograniczeniem funkcjonalności dekodera, m.in. brak możliwości równoczesnego oglądania i nagrywania różnych kanałów, czy wydłużony czas pobierania oferty VOD.

Domyślnie dekoder ustawiony jest do współpracy z dwoma kablami antenowymi, aby wyłączyć obsługę drugiej anteny postępuj zgodnie z poniższym krokami:

Krok 1. Podłącz kabel antenowy do wejścia oznaczonego ANT1 z tyłu dekodera.

Krok 2. Naciśnij na pilocie od dekodera klawisz „SETUP”, wybierz „USTAWIENIA”, a następnie „ANTENA”.

Krok 3. Na planszy „ANTENA 1” wciśnij OK

Krok 4. Na planszy „ANTENA 2” wciśnij ŻÓŁTY przycisk na pilocie od dekodera, aby wyłączyć obsługę drugiej anteny.

Krok 5. Zostaniesz poinformowany o wyłączeniu drugiej anteny komunikatem

Krok 6. Dekoder sprawdzi konfigurację anteny, poziom sygnału i wyświetli raport. Wybierz OK żeby zapisać konfigurację dekodera.

Obsługa drugiej anteny została wyłączona.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>