Jak odbierać kanały z innego satelity?

Odbiór kanałów z innego satelity możliwy jest po zainstalowaniu na specjalnym wysięgniku drugiego konwertera (tzw. zez) i przełącznika DISEQC lub po wymianie standardowego konwertera na konwerter monoblock.  Monoblock składa się z dwóch konwerterów i przełącznika DISEQC zamkniętych w jednej obudowie. Przełączniki DISEQC pracują w różnych standardach.

Dekoder TurboBOX+ umożliwia odbiór kanałów z satelit HotBird 13.0°E i Astra 19.2°E z DISEQC w standardzie 1.1


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>