Czy nc+ będzie działało na antenie z innej platformy?

Sygnał nc+ nadawany jest z satelity HotBird. Jeśli posiadasz instalację i odbierałeś na niej sygnał innej polskiej platformy cyfrowej, wystarczy, że podłączysz dekoder nc+ aby cieszyć się posiadaną ofertą.

W niektórych przypadkach może być wymagana korekta ustawienia czaszy antenowej.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>