Nie mam możliwości podłączenia dwóch kabli antenowych. Jak wyłączyć obsługę drugiej anteny?

Jeżeli instalacja satelitarna nie umożliwia Ci podłączenie dwóch kabli antenowych, rozwiązaniem jest podpięcie jednego kabla.

Wiąże się to z ograniczeniem funkcjonalności dekodera, m.in. brak możliwości równoczesnego oglądania i nagrywania różnych kanałów, czy wydłużony czas pobierania oferty VOD.

Domyślnie dekoder ustawiony jest do współpracy z dwoma kablami antenowymi, aby wyłączyć obsługę drugiej anteny postępuj zgodnie z poniższym krokami:

Krok 1. Podłącz kabel antenowy do wejścia oznaczonego SAT1 z tyłu dekodera.

Krok 2. Naciśnij na pilocie od dekodera klawisz MENU, wybierz „USTAWIENIA” i potwierdź OK.

Krok 3. Wybierz pozycję „7 PARAMETRY TECHNICZNE”, wybór potwierdź wciskając OK.

Krok 4. Wybierz pozycję „1 USTAWIANIE ANTENY”, wybór potwierdź wciskając OK.

Krok 5. Na wyświetlonym ekranie przedstawiającym poziom sygnału z anteny satelitarnej wciśnij B.

Krok 6. Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz „TYP KONWERTERA”, strzałkami Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz „POJEDYNCZY” i wciśnij B, aby powrócić do planszy badania sygnału.

Krok 7.  Wciśnij przycisk MENU, aby powrócić do odbioru telewizji.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>