Czy mając dekoder nc+ mogę odbierać naziemną telewizję cyfrową?

W ofercie platformy nc+ znajdują się wszystkie kanały z telewizji DVB-T (Naziemnej Telewizji Cyfrowej) oprócz regionalnych wydań TVP Info i TV Trwam.

Dekodery PHILIPS HD PVR posiada wbudowany tunera do odbioru Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

Aby wyszukać kanały naziemnej telewizji cyfrowej na pilocie od dekodera wciśnij przycisk MENU. Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz pozycję ustawienia i naciśnij OK.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz pozycję 5 WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW i potwierdź OK.

Wybierz pozycję 3 WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAZIEMNYCH i potwierdź OK.

Wciśnij OK, aby potwierdzić, że chcesz wyszukać kanały.

Wprowadź kod PIN dekodera i potwierdź OK (fabryczny kod PIN to 0000, 1111 lub 1234).

Dekoder rozpocznie wyszukiwanie kanałów telewizji naziemnej.

Po zakończeniu wyszukiwania kanałów dekoder wyświetli komunikat informujący o zakończeniu wyszukiwania. Potwierdź zmianę listy kanałów wciskając OK.

Kanały telewizji naziemnej są umieszczone na liście kanałów na pozycjach od 960 do 997.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>