Nie mam możliwości podłączenie dwóch kabli antenowych, co zrobić? Czyli wyłącznie obsługi drugiej anteny

Jeżeli instalacja satelitarna nie umożliwia Ci podłączenie dwóch kabli antenowych, rozwiązaniem jest podpięcie jednego kabla.

Wiąże się to z ograniczeniem funkcjonalności dekodera, m.in. podczas równoczesnego oglądania i nagrywania, wydłużonym procesie pobierania uprawnień, co może mieć wpływ na dostęp do części usług.

Podłącz kabel antenowy do wejścia oznaczonego ANT1 z tyłu dekodera i wyłącz obsługę drugiej anteny.  W tym celu naciśnij na pilocie od dekodera klawisz „SETUP”, wybierz „INSTALACJA”, a następnie „ANTENA”.

 

 

Jako metodę konfiguracji zaznacz „2: JEDNA ANTENA” jak niżej:

 

 

Dekoder sprawdzi konfigurację anteny i poziom sygnału i wyświetli raport. Wybierz ZAPISZ żeby zapisać konfigurację dekodera.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>