Mam login i hasło do aplikacji Music+ WiMP co mam zrobić, aby z niej skorzystać?

Aby uruchomić aplikację Music+ WiMP należy:
  • na pilocie dekodera nacisnąć przycisk "APP" i wybrać ikonę nMusic
  • oglądając  dowolny kanał nacisnąć żółty przycisk na pilocie, który automatycznie przeniesie do aplikacji
Po uruchomieniu usługi pojawi się okno logowania, w którym należy wpisać dane otrzymane na adres e-mail.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>