Posiadam już Konto podstawowe. Do jakich kolekcji uzyskam dostęp?

Konto podstawowe umożliwia dostęp do  wszystkich bezpłatnych kolekcji kanałów, do których masz dostęp w swojej ofercie. Przykładowo, jeśli w masz dostępny kanał Eurosport HD – uzyskasz również bezpłatny dostęp do kolekcji Eurosport.

Jeśli nie posiadasz wybranych kanałów w swojej ofercie nc+go TV, nie będziesz mieć dostępu do niektórych kolekcji bezpłatnych. Zmień swoją ofertę, dokupując wybrane kanały z poziomu dekodera podłączonego do Internetu – nastąpi to przy próbie aktywacji brakującej kolekcji.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>