Co oznaczają skróty SD i HD?

SD (z ang. Standard Definition) to skrót oznaczający standardową rozdzielczość. Największa możliwa rozdzielczość obrazu w przypadku SD to 720x576 pikseli.

HD (z ang. High Definition) oznacza wysoką rozdzielczość. Zaczyna się od rozdzielczości 1280x720 pikseli.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

nc+

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>