Co to jest multiroom?

Multiroom jest to usługa umożliwiająca jednoczesny odbiór różnych programów na wielu dekoderach, w ramach jednej Umowy. W platformie nc+ istnieją dwa rodzaje usługi Multiroom.

    1. Multiroom Standard HD:

Pozwala korzystanie nawet z 6 dekoderów (główny i 5 uzupełniających). Wszystkie terminale uzupełniające działają niezależnie, natomiast co pewien czas pobierają sygnał autoryzacyjny
z dekodera głównego.

    2. Multiroom Premium HD:

Usługa składa się z dwóch dekoderów, przy czym dekoder uzupełniający korzysta z sygnału udostępnionego przez terminal główny. Posiada również dostęp do nagrań z dysku twardego.

W usłudze Multiroom wszystkie dekodery muszą być połączone w sieci lokalnej LAN.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

nc+

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>