Co to jest WiMP?

WiMP to muzyczny serwis streamingowy, umożliwiający dostęp do 23 milionów utworów
za pośrednictwem Internetu. Piosenki można odtwarzać na wybranych dekoderach nc+, urządzeniu mobilnym czy komputerze osobistym.Więcej o serwisie WiMP.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

nc+

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>