W jaki sposób i jak często Abonent będzie mógł dokonać zmiany pakietu lub opcji?

Jeśli Abonent nie korzysta aktualnie z żadnej promocji i nie zalega z opłatami, jeden raz w miesiącu może zmienić pakiet. Zmiana może zostać dokonana jedynie na podstawie wniosku Klienta:
•    telefonicznie w Telefonicznym Centrum Abonenta – 801 044 944, 22 310 47 47
•    elektronicznie – za pomocą formularza kontaktu
•    w Internetowym Centrum Abonentów
•    pisemnie, wysyłając wniosek na adres: nc+  02-100 Warszawa, skr. poczt. 8
•    osobiście w CENTRUM nc+


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>