Co zrobić, jeśli skradziono mi sprzęt?

Kradzież sprzętu należy zgłosić niezwłocznie u najbliższego Dystrybutora i zapłacić odszkodowanie za utracony sprzęt. Po uregulowaniu należności Dystrybutor wydaje Abonentowi nowy dekoder i kartę. Za okres od utraty sprzętu do czasu odebrania nowego sprzętu Abonent zobowiązany jest płacić abonament oraz czynsz najmu.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>