Co Abonent może zrobić w ICA - Moje nc+?

Dotyczy dekoderów:
- BOX+ HD PVR Ready Sagemcom
- BOX+ HD Philips
- PVR BOX+ HD 500 GB PACE
- PVR BOX+ HD 250 GB Philips


Oprócz podstawowych informacji o swoim abonamencie jak:
 • rodzaj i numery sprzętu używanego przez Abonenta
 • stan płatności
 • historia płatności z ostatnich 6 miesięcy
 • oferta programowa, z której aktualnie korzysta Abonent
 • dane teleadresowe
Abonent może:
 • poszerzyć ofertę programową
 • uregulować należności
 • zapoznać się z przygotowanymi dla niego promocjami i skorzystać z nich
 • zmienić dane teleadresowe
 • wysłać sobie reaktywację karty
 • usunąć kod blokady

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>