Jakie dane powinny znaleźć się w reklamacji?

Reklamacja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko,
  2. adres,
  3. numer Abonenta,
  4. numer karty do dekodera,
  5. określenie przedmiotu reklamacji i reklamowanego okresu.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>