W jakiej postaci będę otrzymywał rachunki?

W takiej samej jak dotychczas - rachunek na dekoder, dodatkowo e-rachunek w Internetowym Centrum Abonenta na moje.ncplus.pl, a jeśli zostawisz nam swój adres e-mail, prześlemy go również na Twoją skrzynkę mailową.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>