Jak przejść do nc+?

Skontaktuj się z nami. Możesz to zrobić na dwa sposoby:
• telefonicznie: 801 044 944 lub 22 310 47 47
• osobiście: w Centrum nc+, znajdź je najbliżej Twojego miejsca zamieszkania


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>