Czy po przejściu do nc+ wpłaty będą dokonywane na nowy numer konta?

Jeżeli masz jedną umowę, Twój numer konta do wpłat nie zmieni się. W przypadku kilku umów, podczas rozmowy na temat oferty nc+, nasz konsultant poinformuje Cię o tym,  czy Twój numer konta pozostaje bez zmian.


ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>